پروژه های دینا نصب شرق

This post is also available in: English (English)

سوئیپ بلاست و رنگ آمیزی 16 دستگاه از راک های انبار نفت تبریز

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

گازرسانی به روستاهای طهماسب آباد و خواجه بلاغ

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

اجرای پایپینگ خط بنزین یورو 5 انبار نفت ارومیه

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

گازرسانی به حفرات خالی و مناطق توسعه یافته شهرستان مشگین شهر و روستاهای تابعه

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

بازرسی خطوط لوله گاز به روش DCVG

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

تغییر کاربری مخزن 11 از نفتگاز به بنزین در انبار نفت چالوس

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

لایروبی و رنگ آمیزی 4 دستگاه مخزن از مخازن انبار نفت چالوس

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

عملیات ساختمانی و نصب پکیج و تجهیزات جانبی واحد بازیافت بخارات بنزین (VRU)

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

لوله کشی گاز، سیستم گرمایشی و اصلاح سیستم ارت انبار نفت مراغه

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

زنگ زدایی و رنگ آمیزی به روش وت بلاست

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

تعویض کف و اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن 1 و 4 و 5 انبار نفت خارگ

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر

اجرای اتصالات دریافت و ارسال نفتا از خط لوله به مخزن 3030

This post is also available in: English (English) … اطلاعات بیشتر